Regulamin Promocji „Zgadnij skąd jest Kawa Zagadka-Wygraj Kawowy Abonament na 6 miesięcy

Regulamin Promocji „Zgadnij skąd jest Kawa Zagadka-Wygraj Kawowy Abonament na 6 miesięcy”
§1 Ogólne zasady promocji
1.1 Niniejszy regulamin (dalej zwanym „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się Promocja „Zgadnij skąd jest Kawa Zagadka-Wygraj Kawowy Abonament na 6 miesięcy” (dalej zwana „Promocją”).
1.2 Organizatorem promocji, (dalej zwanym „Organizatorem” lub „SwiezoWypalana.pl”) jest SwiezoWypalana.pl - Kamila Sochacka, z siedzibą 05-552 Wólka Kosowska, ul. Wesoła 60/60 C NIP: 5482195512, REGON: 369047174., realizująca promocję poprzez sklep internetowy SwiezoWypalana.pl
1.3 Informacje o Promocji wraz z Regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.SwiezoWypalana.pl.
1.4 Kawa Zagadka to jedna z wypalonych kaw ziarnistych, jednorodnych znajdujących się w ofercie sklepu SwiezoWypalana.pl, wypalona na średnio, opatrzona unikatowym numerem.
1.5 Pytanie Promocyjne „Z jakiego kraju, regionu i/lub plantacji pochodzi Kawa Zagadka”
1.6 Promocja obowiązuje od 3.06.2018r do 08.07.2018r do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli Nagród, w zależności od tego co nastąpi szybciej.
§2 Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji.
2.1 Uczestnikiem Promocji (dalej zwany „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.2 W promocji biorą udział Uczestnicy i zamówienia, która spełnią poniższe warunki:
2.2.1 Uczestnik złożył w trakcie obowiązywania Promocji na stronie sklepu SwiezoWypalana.pl i opłacił zamówienie na minimum 1 sztukę Kawy Zagadki.
2.2.2  Uczestnik udzielił odpowiedzi na Pytanie Promocyjne w ciągu 10 dni roboczych, liczonych od dnia wysłania zamówienia przez Organizatora.
2.2.3  Odpowiedź Uczestnika zawierała: numer zamówienia w którym Uczestnik nabył Kawę Zagadkę.
2.2.4  Odpowiedź Uczestnika zawierała poprawne i jednoznaczne wskazanie, która z kaw z oferty SwiezoWypalana.pl, została wysłana do Uczestnika jako Kawa Zagadka przez Organizatora
          a. Za jednoznaczne wskazanie rozumie się pełną nazwę kawy, użytą na stronie SwiezoWypalana.pl lub link do oferty na stronie SwiezoWypalana.pl oraz numer Kawy Zagadki, której odpowiedź dotyczy.
2.2.5  Uczestnik może udzielić tyle odpowiedzi ile sztuk Kawy Zagadki, zakupił w zamówieniu biorącym udział w Promocji.
2.2.6  Uczestnik udzielił odpowiedzi wysyłając e-mail pocztą elektroniczna na adres: sklep@swiezowypalana.pl
2.2.7  Uczestnik udzielił odpowiedzi w czasie obowiązywania Promocji.
§3 Rozstrzygnięcie.
3.1 SwiezoWypalana.pl najszybciej jak to możliwe ale nie później niż w ciągu 5 dni roboczych potwierdzi lub zaprzeczy poprawności odpowiedzi Uczestnika,
a) Jeżeli odpowiedź Uczestnika była błędna, w informacji od SwiezoWypalana.pl znajdzie się wskazanie, jaka kawa z oferty SwiezoWypalana.pl, została wysłana do Uczestnika jako Kawa Zagadka.
b) Jeżeli w odpowiedzi Uczestnika znajdowało sie więcej niż jedno wskazanie, przypadające na 1 Kawę Zagadkę, wówczas pod uwagę brana jest pierwsza z odowiedzi.
3.2 Odpowiedź Organizatora jest ostateczna i rozstrzygająca.
§4 Nagrody.
4.1 Nagrodą za poprawną odpowiedź jest prezent, jeden z abonamentów dostępnych w ofercie SwiezoWypalana.pl, wysyłanych 1 raz w miesiącu.
a) Jeżeli Uczestnik zakupił Kawę Zagadkę o wadze 250g/szt. i odpowiedź Uczestnika spełniła warunki zawarte §2 nagrodą jest Kawy Świata. 6 przesyłek-Abonament 250 g.(łącznie zostanie wysłane 6x250 g kawy)
b) Jeżeli Uczestnik zakupił Kawę Zagadkę o wadze 500g/szt. i odpowiedź Uczestnika spełniła warunki zawarte §2 nagrodą jest Kawy Świata. 6 przesyłek-Abonament 500 g.(łącznie zostanie wysłane 6x500 g kawy)
c) Jeżeli Uczestnik zakupił Kawę Zagadkę o wadze 1000g/szt. i odpowiedź Uczestnika spełniła warunki zawarte §2 nagrodą jest Kawy Świata. 6 przesyłek-Abonament 1000 g.(łącznie zostanie wysłane 6x1000 g kawy)
4.2 Pierwsza przesyłka wygranego Abonamentu na kawę, zostanie wysłana do nagrodzonych Uczestników w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia poinformowania o otrzymaniu Nagrody przez Uczestnika.
4.3 Wysyłki abonamentów będą realizowane usługą dostawy taka samą jaką wysyłana była odgadnięta Kawa Zagadka.  
§5 Postępowanie reklamacyjne.
5.1 Reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy powinni składać w formie pisemnej na adres
sklep@swiezowypalana.pl przez cały czas trwania Promocji.
5.2 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres mailowy Uczestnika, a także dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.3 W przeciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, Organizator rozpatrzy ją i powiadomi Uczestnika o zajętym stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
§6 Postanowienia końcowe.
6.1. Aktualny regulamin Promocji dostępny jest pod adresem SwiezoWypalana.pl
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, zamieszczając odpowiednią informację na stronie internetowej.
6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.4. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik potwierdza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl